بررسی راهبردی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ رژیم صهیونیستی و موضوع ایران 

«موسسه مطالعات امنیت ملی» رژیم صهیونیستی در بررسی راهبردی 2020-2021 در خصوص ایران مقاله‌ای با عنوان « ایران: در بدترین شرایط، امّا هنوز تهدید اصلی امنیت اسرائیل» ارائه کرده است.

♦️ بررسی راهبردی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ رژیم صهیونیستی و موضوع ایران 

#گزارش_کوتاه

🔹 «موسسه مطالعات امنیت ملی» رژیم صهیونیستی در بررسی راهبردی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در خصوص ایران مقاله‌ای با عنوان « ایران: در بدترین شرایط، امّا هنوز تهدید اصلی امنیت اسرائیل» ارائه کرده است که با ذکر این که سال گذشته از سخت‌ترین سال‌ها برای ایران بوده به بررسی چشم‌انداز ایران در سال ۲۰۲۱ می‌پردازد و اهّم مطالب آن به شرح زیر است:

🔹 برای ایران، سال ۲۰۲۰ که با ترور سردار سلیمانی، سرنگونی هواپیمای اکراینی و اعتراضات متعاقب آغاز شد با شرایط سخت اقتصادی، شیوع کرونا، توافقات عادی‌سازی کشورهای عربی و ترور فخری‌زاده نمایان شد.

🔹 انتخاب بایدن امید جدیدی برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به توافق ایجاد کرده است. موضع ایران این است که توافق کنونی قابل مذاکره نیست و بازگشت به آن مشروط به لغو کامل همه تحریم‌هاست. پیشرفت در برنامه هسته‌ای همزمان با تهدید به تشدید نقض و کاهش نظارت آژانس ادامه دارد.

🔹 اسرائیل در خصوص تجدید مذاکرات هسته‌ای باید از رویارویی آشکار با دولت بایدن بپرهیزد؛ آن را تشویق کند اهرم تحریم‌ها را در آغاز واگذار نکند و اطمینان یابد که به فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی پرداخته می‌شود.

🔹 برنامه هسته‌ای ایران هنوز تهدید اصلی برای امنیت اسرائیل است؛ اسرائیل باید گزینه معتبر نظامی را حفظ کند؛ در خصوص تجدید مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هماهنگ باشد و منافع خود را در توافق جدید لحاظ کند.

🔹 مسئله هسته‌ای باید اولویت اصلی اسرائیل باشد. مسائل منطقه‌ای با همه اهمیت‌شان ثانویه است. بهتر است برای این که زمان از دست نرود مسائل منطقه‌ای در رده مسئله هسته‌ای قرار نگیرد.

منبع

(https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Chapter-4.pdf)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه