چگونه چین به قدرتی تاثیرگذار در غرب بالکان بدل شد؟

اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپایی» در یادداشتی به بررسی این مسأله پرداخته که چگونه چین طی یک دهه گذشته به قدرتی مؤثر در منطقه بالکان بدل شده است.

♦️ چگونه چین به قدرتی تاثیرگذار در غرب بالکان بدل شد؟ 

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپایی» در یادداشتی به بررسی این مسأله پرداخته که چگونه چین طی یک دهه گذشته به قدرتی مؤثر در منطقه بالکان بدل شده است. این روند که با تعمیق نفوذ چین در حوزه زیرساخت‌های مالی و انرژی آغاز شده، به تثبیت آن در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای منجر می‌شود.

🔹 چین در آستانه دستیابی به اهرم واقعی برای تاثیرگذاری بر انتخاب سیاست‌ها، نگرش‌ها و روایت‌ها در برخی از برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است. این روابط ابتدا از شرکت‌های خصوصی و دولتی کوچک و متوسط در حوزه تجارت، بانک‌داری و انرژی آغاز شد. سپس به توسعه روابط با احزاب، وزارت‌خانه‌ها و نخبگان سیاسی رسید.

🔹 بخشی از اهرم نفوذ چین در این منطقه به استفاده از دیپلماسی فرهنگی متنوع در حوزه‌های هنر، سینما، گردشگری، کنسرت، مسابقات کتاب‌خوانی و شبیه آن بازمی‌گردد. کنترل روایت‌های رسانه‌های محلی و دولتی درباره قراردادها و مشارکت‌های چین در این کشورها و توسعه روابط بین‌دانشگاهی و تحقیقاتی، بخش مهمی از توسعه نفوذ این کشور است.

🔹 اگر دولت‌هایی با اقتصاد ضعیف یا متوسط در این منطقه قادر به بازپرداخت وام‌های کلان چین در حوزه زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی، هواپیمایی، بنادر و دیگر موارد نباشند، ملزم خواهند شد تا بخشی از مالکیت این زیرساخت‌ها را به پکن منتقل کنند.

🔹 در این مقاله آمده است تفاوت سیاست اتحادیه اروپا با آمریکا در این منطقه و ضعف آنان در اتخاذ راهبردی واحد نسبت به این کشورها، به شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی و سیاسی با منافع مشترک میان چین و کشورهای بالکان غربی منجر شده است.

🔸 به نظر می‌رسد تعلل در پیوستن برخی کشورهای این محدوده ژئوپلتیک به اتحادیه اروپا، مسیر رشد چین در این منطقه را هموار کرد، ولی تلاش دولت بایدن برای تقویت دوباره همکاری‌های فراآتلانتیک می‌تواند سرعت نفوذ چین در اروپای شرقی و مرکزی را کاهش دهد.

منبع

(https://ecfr.eu/publication/decade-of-patience-how-china-became-a-power-in-the-western-balkans/)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه