پالتیکو: سه گزینه آمریکا برای برداشتن گام اول

در حالی که آمریکا همچنان در بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها تعلل نشان می‌دهد، تارنمای پالتیکو سه گزینه حداقلی آمریکا برای خروج از بن‌بست خودساخته را به دولت بایدن پیشنهاد داده است.

♦️ پالتیکو: سه گزینه آمریکا برای برداشتن گام اول

🔹 در حالی که آمریکا همچنان در بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها تعلل نشان می‌دهد، تارنمای پالتیکو سه گزینه حداقلی آمریکا برای خروج از بن‌بست خودساخته را به دولت بایدن پیشنهاد داده است:

۱️⃣ اعمال معافیت‌های موقت برای فروش نفت ایران در حالی که تحریم‌ها همچنان پابرجا بمانند.
۲️⃣ حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران
۳️⃣ تسهیل دسترسی ایران به دارایی‌های ارزی خود در خارج

🔹 این گزینه‌های حداقلی در حالی مطرح می‌شود که ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌ها برای بازگشت به تعهدات برجامی شده است.

منبع

(https://www.politico.com/news/magazine/2021/02/05/biden-nuclear-iran-foreign-policy-466120)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه