فارن‌افرز: حمایت از مخالفان در ایران، ضرورتی استراتژیک است

با روی کار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا، بار دیگر مباحث مربوط به حقوق بشر در قبال دشمنان و رقبای آمریکا مطرح شده است.

♦️ فارن‌افرز: حمایت از مخالفان در ایران، ضرورتی استراتژیک است

#گزارش_کوتاه

🔸 با روی کار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا، بار دیگر مباحث مربوط به حقوق بشر در قبال دشمنان و رقبای آمریکا مطرح شده است. نشریه فارن‌افرز در مقاله‌ای نوشته است دولت جدید آمریکا این فرصت را دارد و ضروری است که به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه نشان دهد. این موضوع به سایر نگرانی‌های استراتژیک نیز مرتبط می‌شود.

🔹 به نوشته فارن افرز، آمریکا می‌تواند با قراردادن موضوع حقوق بشر در نقطه مرکزی سیاست خارجی خود، به طور موثر به تمامی منافع استراتژیک خود در قبال ایران از جمله اشاعه هسته‌ای، تولید موشک، درگیری منطقه‌ای، تروریسم و بازار نفت بپردازد.

🔹 در این مقاله آمده است برخی سیاست‌گذاران آمریکایی از چشم‌انداز ایرانی بی‌ثبات حمایت می‌کنند اما اگر ایران به ورطه ناآرامی بیفتد، نتیجه بسیار محتمل آن، آشوب در سراسر خاورمیانه خواهد بود. ثبات داخلی به ناچار به ثبات منطقه‌ای گره خورده است. صلح و امنیت داخلی و خارجی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و هر دو به دفاع از حقوق بشر بستگی دارند.

🔹 در ادامه، نویسنده به دفاع از مخالفان حکومتی پرداخته و با اشاره به تجربه جنگ سرد، اهمیت آنان را گوشزد می‌کند: «حمایت و تقویت صدای آنان، کار با متحدان و برجسته‌کردن اهداف مخالفان و ابراز مخالفت شدید با تحت تعقیب قضایی قرارگرفتن آنها در هر نشست ممکن، یک ضرورت استراتژیک است.» به نوشته مقاله، جمهوری اسلامی ایران برای تغییر باید تحت فشار مداوم قرار گیرد.

🔹 در بخش پایانی مقاله آمده است: «دستور کار مذاکرات هسته‌ای، هیچ‌گاه ورای پرونده هسته‌ای نبوده است و پیشرفت در حوزه عدم اشاعه‌ هسته‌ای نباید گروگان سایر موضوعات قرار گیرد. اما این به معنای عدم پیگیری مسائل حیاتی دیگر نظیر حقوق بشر در کنار مذاکرات هسته‌ای نیست.»

✅ در مورد مقاله فارن‌افرز نکاتی قابل توجه وجود دارد: این مقاله به درستی، بی‌ثباتی در ایران را موجب بی‌ثباتی منطقه معرفی می‌کند. با این وجود، هدف نویسنده تغییر سیاست منطقه‌ای ایران در راستای منافع آمریکا است. به تعبیر دیگر، حقوق بشر تنها وسیله‌ای است تا از طریق آن، مخالفان و منتقدان داخلی تقویت و فشار بر حاکمیت برای تغییر سیاست‌های خارجی افزایش یابد.

منبع

(https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-02/iran-isnt-just-nuclear-file)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه