نتایج و پیامدهای توقف اجرای پروتکل الحاقی

ایران در برابر بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تصمیم گرفت طبق قانون اخیر مجلس و در راستای کاهش تعهدات برجامی، از 5 اسفند اجرای اقدام‌های داوطلبانه نظارتی و فراتر از پادمان‌های آژانس را به حالت تعلیق دربیاورد.

♦️ نتایج و پیامدهای توقف اجرای پروتکل الحاقی

#تحلیل_کوتاه

🔹 ایران در برابر بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تصمیم گرفت طبق قانون اخیر مجلس و در راستای کاهش تعهدات برجامی، از ۵ اسفند اجرای اقدام‌های داوطلبانه نظارتی و فراتر از پادمان‌های آژانس را به حالت تعلیق دربیاورد. این اقدامات نظارتی شامل نظارت‌های برجامی و هم‌چنین پروتکل الحاقی است. پیامدهای فنی این اقدامات را می‌توان چنین برشمرد:

۱️⃣ برخی اقدام‌های نظارتی مانند نمونه‌برداری، استفاده از دستگاه‌های آشکارساز و اندازه‌گیری پرتوها نیازمند کارشناسانی است که در هنگام عدم اجرای پروتکل الحاقی، نیازی به حضورشان نیست. پس تعداد بازرسان فعال کاهش خواهد یافت.

۲️⃣ با توقف بازرسی‌های سرزده، زمان حضور بازرسان محدود به موارد از پیش اعلام‌شده می‌شود و فاصله میان حضور آنان نیز افزایش خواهد یافت. در عین حال که خاموشی دوربین‌های نظارتی سبب می‌شود سطح نظارت دائمی به‌شدت کاهش یابد.

۳️⃣ ایران بدون اعلام به آژانس می‌تواند تأسیسات هسته‌ای را بازسازی کرده و یا حتی توسعه بخشد و پس از آغاز فعالیت در آن بخش‌، به آژانس اطلاع دهد.

۴️⃣ عدم ارائه مشخصات مرتبط با افراد حقیقی و حقوقی درگیر در چرخه سوخت هسته‌ای و عدم الزام به‌روزرسانی این داده‌ها در بازه‌های مشخص‌شده پروتکل و هم‌چنین بازه‌های سالیانه، سطح دسترسی اطلاعاتی آژانس را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

✅ توقف اجرای پروتکل الحاقی و برخی نظارت‌های دیگر در مفاد برجام، باعث خواهد شد که آژانس برای رصد برنامه هسته‌ای، نیازمند تعاملی قوی‌تر با هدف جلب نظر ایران برای بازرسی‌های موردی باشد. در عین حال که احتمال اقدام سیاسی علیه ایران از سوی دولت‌های غربی در شورای حکام و ارسال پرونده به شورای امنیت نیز وجود دارد. در شرایط فعلی، رویکرد مقاومت در صورت بروز تهدیداتی از این جنس باید با قوت بیشتری ادامه یابد و از تصمیمات تاکتیکی که به این راهبرد خدشه وارد می‌کند، پرهیز گردد.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه