خبرنگار آمریکایی خطاب به پومپئو: سیاست شما در قبال ایران فاجعه بود

مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در توئیتی مدعی است: «من پاسخ به تهدید ایران را که موجب حفاظت از مردم آمریکا در برابر سیاست ترور ایران و حمایت از اسرائیل شد رهبری کردم. اگر دولت (بایدن) تصمیم گرفته است مدل سازش اتحادیه اروپا را بپذیرد این تصمیم مسیر دستیابی ایران به زرادخانه هسته‌ای را تضمین می‌کند.»

♦️ خبرنگار آمریکایی خطاب به پومپئو: سیاست شما در قبال ایران فاجعه بود

🔹 مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در توئیتی مدعی است: «من پاسخ به تهدید ایران را که موجب حفاظت از مردم آمریکا در برابر سیاست ترور ایران و حمایت از اسرائیل شد رهبری کردم. اگر دولت (بایدن) تصمیم گرفته است مدل سازش اتحادیه اروپا را بپذیرد این تصمیم مسیر دستیابی ایران به زرادخانه هسته‌ای را تضمین می‌کند.»

🔹 دنیل دی‌پتریس خبرنگار و نویسنده آمریکایی در پاسخ به پومپئو نوشته است: «سیاست شما در قبال ایران یک فاجعه مطلق بود. اقدامات تهاجمی بیشتر ایران در منطقه. سانتریفیوژهای بیشتر. تحقیق و توسعه هسته‌ای بیشتر. ذخایر اورانیوم بیشتر. سایر کشور در شورای امنیت مثل یک جوک به ما نگاه می‌کنند و مهمتر از همه خطر بالاتر جنگ. در کدام جهان سیر می‌کنید؟»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه