رژیم صهیونیستی و فلسطین: واقعیتی تک دولتی مشابه آپارتاید

اندیشکده بروکینگز گزارشی منتشر کرده است که به بررسی دیدگاه محققان و کارشناسان حوزه غرب آسیا در آمریکا درباره موضوعات مهم پیش روی دولت بایدن در این منطقه می‌پردازد. این موضوعات عبارتند از: راه‌حل دو دولتی در مسئله فلسطین، توافق هسته‌ای با ایران و امکان بازگشت خیزش‌های عربی.

♦️ رژیم صهیونیستی و فلسطین: واقعیتی تک دولتی مشابه آپارتاید

 

#گزارش_کوتاه

🔸 اندیشکده بروکینگز گزارشی منتشر کرده است که به بررسی دیدگاه محققان و کارشناسان حوزه غرب آسیا در آمریکا درباره موضوعات مهم پیش روی دولت بایدن در این منطقه می‌پردازد. این موضوعات عبارتند از: راه‌حل دو دولتی در مسئله فلسطین، توافق هسته‌ای با ایران و امکان بازگشت خیزش‌های عربی.

🔹 در این بررسی سوالاتی توصیفی از کارشناسان پرسیده شده است و ارزیابی آن‌ها از منطقه همانطور که اکنون هست و ممکن است در دهه آینده وجود داشته باشد خواسته شده است. ۵۲۱ کارشناس از اعضای انجمن مطالعات خاورمیانه، انجمن آمریکایی علوم سیاسی بخش سیاست خاورمیانه و شمال آفریقا، و پروژه علوم سیاسی خاورمیانه در دانشگاه جورج واشنگتن در این بررسی شرکت کرده‌اند.

🔹 مطابق این بررسی ۵۹ درصد محققان واقعیت کنونی برای رژیم صهیونیستی و فلسطین را یک واقعیت تک دولتی نزدیک به آپارتاید توصیف کرده و ۷ درصد دیگر آن را یک واقعیت تک دولتی همراه نابرابری ولی عدم شبیه به آپارتاید توصیف کردند.

🔹 تنها ۲ درصد این وضعیت را اشغال موقت کرانه باختری و غزه از سوی رژیم صهیونیستی دانسته و ۳۰ درصد این وضعیت را اشغال شبه-دائمی از سوی این رژیم توصیف کردند.

🔹 این گزارش می‌نویسد در حالی که دولت بایدن احتمالاً به دنبال شروع دیپلماسی در این زمینه خواهد بود کارشناسان امید اندکی به دستیابی به راه‌حل دو دولتی دارند. مطابق گزارش، ۵۲ درصد کارشناسان می‌گویند که چنین نتیجه‌ای دیگر ممکن نیست؛ ۴۲ درصد آن را در ۱۰ سال آینده غیرممکن می‌دانند و تنها ۶ درصد آن را طی یک دهه آینده محتمل می‌دانند.

🔹 مطابق این گزارش بدون چشم‌انداز یک اسرائیل جدا و یک فلسطین جدا، ۷۷ درصد کارشناسان انتظار دارند که یک واقعیت تک دولتی مشابه آپارتاید شکل بگیرد، ۱۷ درصد دیگر یک واقعیت تک دولتی همراه نابرابری فزاینده اما غیرشبیه به آپارتاید را انتظار دارند و تنها یک درصد انتظار دارند یک کشور واحد دوملیتی با حقوق برابر برای همه شکل بگیرد.

منبع

(https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/19/biden-says-he-will-listen-to-experts-here-is-what-scholars-of-the-middle-east-think/)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه