تکذیب دسترسی فراپادمانی به آژانس

نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، دسترسی فراپادمانی پس از توقف اجرای پروتکل الحاقی را تکذیب کرد.

 

♦️ تکذیب دسترسی فراپادمانی به آژانس

🔹 نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، دسترسی فراپادمانی پس از توقف اجرای پروتکل الحاقی را تکذیب کرد. کاظم غریب‌آبادی در توئیتی نوشته است: «اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد. تداوم راستی‌آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفا ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای ٣ ماه است. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، وگرنه برای همیشه پاک خواهند شد.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه