ایران تحت فشار حداکثری بایدن مذاکره نخواهد کرد

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است ایران پیشنهاد آمریکا و کشورهای اروپایی را برای مذاکره مستقیم رد کرده است.

♦️ ایران تحت فشار حداکثری بایدن مذاکره نخواهد کرد

🔹 روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است ایران پیشنهاد آمریکا و کشورهای اروپایی را برای مذاکره مستقیم رد کرده است. «ولی نصر» استاد دانشگاه جانز هاپکینز این موضوع را نشان‌دهنده تداوم سیاست فشار حدکثری ترامپ توسط بایدن می‌داند و نوشته است:

🔹 «ضرورتاً این به منزله تداوم سیاست فشار حداکثری است اما حالا با همراهی کامل اروپا. ایران مایل به گفتگو تحت فشار حداکثری ترامپ نبود، مشخص نیست چرا تحت (فشار حداکثری) بایدن باید مذاکره کند. آمریکا سیاست خود را تغییر نداده است، در عوض با یک نشست برای سرزنش ایران موافقت کرده است»!

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه