بررسی سه شیوه مشارکت در انتخابات از سوی حماس

اسامه حمدان از رهبران ارشد جنبش حماس تاکید کرد این جنبش به سه شیوه ممکن است در انتخابات شرکت کند و آنها را بررسی می‌کند.

 

♦️ بررسی سه شیوه مشارکت در انتخابات از سوی حماس

🔹 اسامه حمدان از رهبران ارشد جنبش حماس تاکید کرد این جنبش به سه شیوه ممکن است در انتخابات شرکت کند و آنها را بررسی می‌کند.

🔹 این سه شیوه عبارتند از: ۱- شرکت در قالب لیستی ملی همراه با تمامی گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی، ۲- در قالب لیستی با مشارکت گروه‌ها و شخصیت‌هایی که برنامه سیاسی مشابهی با حماس دارند، ۳- در قالب یک لیست کاملاً جدا و مستقل.

منبع

(https://www.palinfo.com/news/2021/3/6/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-3-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه