افغانستان در هر دو کنفرانس مورد حمایت روسیه و آمریکا شرکت می‌کند

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است دولت این کشور در هر دو کنفرانسی که توسط آمریکا و روسیه به صورت مجزا در مورد صلح در افغانستان ترتیب داده شده است شرکت خواهد کرد.

♦️ افغانستان در هر دو کنفرانس مورد حمایت روسیه و آمریکا شرکت می‌کند

 

🔹 مشاور شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است دولت این کشور در هر دو کنفرانسی که توسط آمریکا و روسیه به صورت مجزا در مورد صلح در افغانستان ترتیب داده شده است شرکت خواهد کرد.

 

🔹 روسیه روز ۲۸ اسفند کنفرانسی را با حضور بازیگران داخلی و منطقه‌ای در مسکو برگزار می‌کند و نشست مورد نظر آمریکا نیز ماه آینده در ترکیه برگزار خواهد شد.

 

🔹 سخنگوی طالبان نیز گفته است با وجود دریافت دعوت‌نامه از سوی روسیه اما هنوز تصمیمی در خصوص حضور و یا عدم حضور در کنفرانس مسکو اتخاذ نشده است. وی از اظهار نظر در مورد کنفرانس ترکیه خودداری کرد.

منبع

(https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-peace/afghan-government-to-attend-both-u-s-and-russia-backed-peace-conferences-idUSKBN2B50B7)

 

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه