شاهزاده حمزه، نامه وفاداری به پادشاه اردن را امضا کرد

دیوان سلطنتی اردن، نامه‌ای را منتشر کرده است که به امضای شاهزاده حمزه ولیعهد پیشین این کشور رسیده است و در آن وفاداری خود به عبدالله دوم پادشاه این کشور را ابراز کرده است.

♦️ شاهزاده حمزه، نامه وفاداری به پادشاه اردن را امضا کرد

 

🔹 دیوان سلطنتی اردن، نامه‌ای را منتشر کرده است که به امضای شاهزاده حمزه ولیعهد پیشین این کشور رسیده است و در آن وفاداری خود به عبدالله دوم پادشاه این کشور را ابراز کرده است.

🔹 شاهزاده حمزه به اتهام تلاش برای کودتا در بازداشت خانگی به سر می‌برد. عبدالله دوم روز گذشته از عموی خود خواسته بود که برای دیدار با حمزه به خانه وی برود.

🔹 در نامه مورد اشاره آمده است: «خود را در اختیار اعلی‌حضرت، پادشاه قرار می‌دهم. من متعهد به قانون اساسی خاندان هاشمی اردن باقی خواهم ماند و همواره تحت یاری و حمایت پادشاه و ولیعهد خواهم بود.»

منبع

(https://www.aljazeera.com/news/2021/4/5/jordans-prince-hamzah-signs-letter-declaring-loyalty-to-king)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه