سناتور آمریکایی: برجام راه دستیابی به توافق «طولانی‌تر و قوی‌تر» است

کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در رشته توئیتی، بازگشت به برجام را مسیر تقویت محدودیت‌های هسته‌ای و پرداختن به موضوعات غیر‌هسته‌ای معرفی کرده و نوشته است: «من یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران می‌خواهم اما مسیر رسیدن به چنین توافقی از طریق توافق هسته‌ای ایران یا برجام است.»

♦️ سناتور آمریکایی: برجام راه دستیابی به توافق «طولانی‌تر و قوی‌تر» است

🔹 کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در رشته توئیتی، بازگشت به برجام را مسیر تقویت محدودیت‌های هسته‌ای و پرداختن به موضوعات غیر‌هسته‌ای معرفی کرده و نوشته است: «من یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران می‌خواهم اما مسیر رسیدن به چنین توافقی از طریق توافق هسته‌ای ایران یا برجام است.»

🔹 مورفی ادامه داده است: «باور این موضوع سخت است که در حال حاضر، ایران علاقه‌مند به نشستن و مذاکره برای توافقی جامع باشد. حتی اگر آنها علاقه‌مند باشند، خواهان امتیازاتی از سوی ما خواهند بود، مانند تغییر در روابط دفاعی‌مان با عربستان یا امارات. بهترین مسیر برای آوردن ایران به میز مذاکره بر سر موضوعات غیرهسته‌ای، بازگشت به برجام و بازسازی اتحاد ۱+۵ است. این به منزله تبعیت در برابر تبعیت است. ایران به برجام بازمی‌گردد و آمریکا تحریم‌ها را رها می‌کند.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه