آمریکا ۵۰۰ نیروی نظامی بیشتر در آلمان مستقر می‌کند

لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در جریان کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود، از استقرار 500 نظامی آمریکایی بیشتر در آلمان خبر داد که چرخشی از سیاست دولت پیشین آمریکا محسوب می‌شود.

♦️ آمریکا ۵۰۰ نیروی نظامی بیشتر در آلمان مستقر می‌کند

 

🔹 لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در جریان کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود، از استقرار ۵۰۰ نظامی آمریکایی بیشتر در آلمان خبر داد که چرخشی از سیاست دولت پیشین آمریکا محسوب می‌شود.

 

🔹 آستین گفته است: «ما آن برنامه را متوقف کرده‌ایم. فکر می‌کنم افزودن ۵۰۰ نظامی بیشتر، سطح دوستی ما و تعهد ما به ناتو را نشان می‌دهد.»

 

🔹 گفتنی است دولت پیشین آمریکا از برنامه خود برای خروج ۱۲ هزار نیرو از آلمان خبر داده بود.

 (https://www.reuters.com/article/us-germany-usa-austin-idUSKBN2C016H?taid=607581ed4ab4da0001c1a1b6&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه