دیدبان حقوق بشر: اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده است

دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود سیاست آپارتاید، آزار و شکنجه مقامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را «جنایت علیه بشریت» دانسته است.

♦️دیدبان حقوق بشر: اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده است

 

🔹دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود سیاست آپارتاید، آزار و شکنجه مقامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را «جنایت علیه بشریت» دانسته است.

🔹 این گزارش با اشاره به تسلط مطلق رژیم صهیونیستی بر منطقه ما بین رود اردن و دریای مدیترانه، اذغان کرده در حالی که رژیم امتیازات ویژه ای را در اختیار یهودیان این منطقه قرار می دهد، فلسطینیان را سرکوب کرده است.

منبع

(https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-persecution)

ارسال دیدگاه