بمب‌گذاری در ولایت افغانستان

خودروی بمب‌گذاری شده در افغانستان 30 نفر را در مهمانسرای ولایت لوگر کشته است. مقامات محلی می گویند ، دانش‌آموزان دبیرستان در میان کشته‌شدگان هستند.

♦️ بمب‌گذاری در ولایت افغانستان

 

🔹 خودروی بمب‌گذاری شده در افغانستان ۳۰ نفر را در مهمانسرای ولایت لوگر کشته است. مقامات محلی می گویند ، دانش‌آموزان دبیرستان در میان کشته‌شدگان هستند.

🔹 بمب اواخر روز جمعه نزدیک یک مهمانسرا منفجر شد. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور گفت که حدود ۹۰ نفر زخمی شده‌اند. از زمان پیروزی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-asia-56949830?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign=64&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom4=7711EC5C-A9E7-11EB-BA5E-A7B34744363C&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه