عربستان هم‌چنان با ایران مشکل دارد

محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید که خواهان «روابط خوب» با رقیب خود ایران است. شاهزاده به تلویزیون العربیه گفت که کشورش می‌خواهد ایران کمک کند خاورمیانه را به سمت رونق سوق دهد.

♦️ عربستان هم‌چنان با ایران مشکل دارد

 

🔹 محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید که خواهان «روابط خوب» با رقیب خود ایران است. شاهزاده به تلویزیون العربیه گفت که کشورش می‌خواهد ایران کمک کند خاورمیانه را به سمت رونق سوق دهد.

🔹ولیعهد سعودی در عین حال خاطرنشان کرد که با «رفتار منفی ایران» در برنامه هسته‌ای، موشکی و حمایت از «شبه‌نظامیان غیرقانونی» مسئله دارد. وی افزود عربستان سعودی با شرکای منطقه‌ای و جهانی خود «برای یافتن راه حل برای این مشکلات» کار می کند.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56913398?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_custom4=E2979BD6-A814-11EB-82F8-46FD4744363C&at_campaign=64)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه