نقش پررنگ تر سنای آمریکا در سیاست خارجی

سناتور رابرت منندز از معدود محافظه کاران متعلق به جناح چپ و حزب دمکرات ایالات متحده به شمار می آید که هم اکنون ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنا را بر عهده دارد و معتقد است نقش این مجلس در سیاست خارجی ایالات متحده بیش از حد منفعل شده است.

♦️ نقش پررنگ تر سنای آمریکا در سیاست خارجی

🔹سناتور رابرت منندز از معدود محافظه کاران متعلق به جناح چپ و حزب دمکرات ایالات متحده به شمار می آید که هم اکنون ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنا را بر عهده دارد و معتقد است نقش این مجلس در سیاست خارجی ایالات متحده بیش از حد منفعل شده است.

🔹سال جاری که منندز برای دومین بار ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته، همکاری های نزدیکی با برخی از جمهوری خواهان برای تاثیرگذاری بر روندها و پرونده های سیاست خارجی دولت بایدن داشته است. تا جایی که برخی از دمکرات ها نسبت به تاثیر سوء این اقدامات بر سیاست خارجی کشور ابراز نگرانی کرده اند.

🔹روابط با چین و روسیه، تعهد مجدد ایالات متحده آمریکا به برجام و برقراری مجدد روابط با جمهوری کوبا مهمترین موضوعاتی هستند که در کنگره و بصورت مشخص در سنای ایالات متحده نسبت به آنها حساسیت بیشتری وجود دارد.

🔹منندز یکی از منتقدان توافق هسته ای به شمار می آید و معتقد است قبل از هرگونه تعهد مجدد آمریکا به برجام، حداکثر امتیازات ممکن از ایران گرفته شوند.
منبع

(https://foreignpolicy.com/2021/05/07/robert-menendez-profile-senate-last-hawk-democrat/)

ارسال دیدگاه