استقرار تجهیزات نظامی جدید آمریکایی در افغانستان

به گزارش بی‌بی‌سی، مارك ميلي، رئيس ستاد مشترك ارتش آمریکا گفت که شش بمب‌افكن دوربرد B-52 و 12 جنگنده F-18 براي محافظت از روند خروج 2500 نیروی نظامی آمريكايی و 16000 پيمانکار غير نظامی مستقر در افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

♦️ استقرار تجهیزات نظامی جدید آمریکایی در افغانستان

 

🔹 به گزارش بی‌بی‌سی، مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که شش بمب‌افکن دوربرد B-52 و ۱۲ جنگنده F-18 برای محافظت از روند خروج ۲۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی و ۱۶۰۰۰ پیمانکار غیر نظامی مستقر در افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

🔹 با توجه به روند زمان‌بر خروج از اول مه تا یازدهم سپتامبر، آمریکا نگران تکرار حملات طالبان به این نیروهاست. تاکنون با وجود تهدیدات طالبان، از اول ماه مه، هیچ حمله‌ای به نیروهای نظامی بیگانه در افغانستان صورت نگرفته است.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57017782?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=CE809A18-AEF3-11EB-8C01-00C096E8478F&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom2=twitter)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه