مذاکرات وین در آینه تجربه

مذاکرات وین برای احیای برجام در حالی جریان دارد که ایران با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تحمیل شدیدترین تحریم ها، متحمل خسارات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است.

♦️مذاکرات وین در آینه تجربه

#تحلیل_کوتاه

🔹مذاکرات وین برای احیای برجام در حالی جریان دارد که ایران با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تحمیل شدیدترین تحریم ها، متحمل خسارات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است.

🔹اگرچه تجربه ایران در برجام تلخ و خسارت آمیز بود اما ارزشمند محسوب می شود و ایجاب می کند تا از این تجربه در مذاکرات جاری وین استفاده شده و به آن بی توجهی نشود. در این چارچوب سه اصل کلی قابل توجه وجود دارد:

۱️⃣ اصل توازن در تعهدات: نه تنها هرگونه تعهدی باید متوازن باشد، بلکه تعهدات نامتوازن گذشته نیز باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. عدم وجود توازن در تعهدات به طرف مقابل اجازه می دهد براحتی توافق را کنار گذارد بدون اینکه هزینه لازم را بپردازد.

۲️⃣ اصل تناوب در اقدامات: هرگونه اقدام ایران باید منوط به اجرای تعهدات طرف مقابل شود تا «راستی آزمایی» ممکن باشد. تنها در این صورت است که می توان از انجام تعهدات طرف مقابل اطمینان حداکثری حاصل کرد.

۳️⃣ اصل تناسب در تبلیغات: نباید نسبت به مذاکرات جاری و توافق احتمالی و نقش آن به ویژه در حل مشکلات اقتصادی اغراق و بزرگنمایی شود. کمترین آسیب این اقدام شرطی سازی جامعه و خسارت حتمی به آنگونه ای که در برجام مشاهده شد است.

🔹اگرچه زمان در مذاکرات مولفه مهمی است، اما نباید کمیت و کیفیت تامین منافع ملی قربانی سرعت حصول توافق شود. در شرایط فعلی «لغو موثر» تحریم ها برای ایران بسیار مهمتر از توافق به هر قیمتی است.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه