نگرانی از ریاست چین بر شورای امنیت

اندیشکده «بنیاد دفاع از دمکراسی ها» که توسط لابی صهیونیستی حمایت می شود و به جناح نومحافظه کار ایالات متحده آمریکا نزدیک است، با آغاز ریاست دوره ای و یک ماهه چین بر شورای امنیت نسبت به این موضوع هشدار داده است.

♦️نگرانی از ریاست چین بر شورای امنیت

 

🔹اندیشکده «بنیاد دفاع از دمکراسی ها» که توسط لابی صهیونیستی حمایت می شود و به جناح نومحافظه کار ایالات متحده آمریکا نزدیک است، با آغاز ریاست دوره ای و یک ماهه چین بر شورای امنیت نسبت به این موضوع هشدار داده است.

🔹به زعم این بنیاد علی رغم اینکه ریاست بر شورای امنیت بیشتر یک نقش تشریفاتی است، اما چین تلاش می کند تا از این فرصت برای شکل دهی به نظم جهانی مطابق با روایت مورد نظر خود استفاده کند.

🔹نگرانی اصلی این اندیشکده به نقش رئیس شورای امنیت در تنظیم دستور کار این نهاد مربوط می شود. سابقاً وقتی ایالات متحده ریاست شورا را بر عهده داشت، تلاش می کرد تا موضوع حقوق بشر را در دستور کار قرار دهد که مشخصاً با هدف فشار بر چین و روسیه بود.

🔹لذا ریشه نگرانی مطرح شده به اقدام متقابل چین در به چالش کشیدن ایالات متحده آمریکا به ویژه نقش رهبری آن مربوط می شود و به این دلیل بنیاد دفاع از دمکراسی ها هشدار داده است که آمریکا و کشورهای غربی عضو شورای امنیت باید مانع از این گونه اقدامات چین شوند.

منبع

(https://www.fdd.org/analysis/2021/05/07/dont-let-china-hijack-the-un-security-council/?utm_content=buffer162bc&utm_medium=Twitter+(via+Buffer)&utm_source=twitter.com/fdd&utm_campaign=@FDD+via+Buffer+feed)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه