پارادوکس سیاست حقوق‌بشری بایدن

افزایش خشونت‌های رژیم صهیونیستی علیه معترضان فلسطینی و عدم محکومیت آن از سوی دولت بایدن، وجهه حقوق‌بشری این دولت را بیش از پیش خدشه‌دار خواهد کرد و موقعیت اخلاقی آن در نقد نقض حقوق‌بشر در دیگر دولت‌ها را متزلزل می‌کند

پارادوکس سیاست حقوق‌بشری بایدن

 

🔹 افزایش خشونت‌های رژیم صهیونیستی علیه معترضان فلسطینی و عدم محکومیت آن از سوی دولت بایدن، وجهه حقوق‌بشری این دولت را بیش از پیش خدشه‌دار خواهد کرد و موقعیت اخلاقی آن در نقد نقض حقوق‌بشر در دیگر دولت‌ها را متزلزل می‌کند.

 

🔹 طبق مقاله منتشره در تارنمای «ریسپانسیبل‌استیت‌کرافت» بایدن گرچه به حل مسأله فلسطین از طریق راهبرد «دو دولت» اولویت کمتری در سیاست خارجی‌اش داده، ولی باید سیاستی معطوف به حفظ امنیت و حقوق فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی اتخاذ کند.

منبع

(https://responsiblestatecraft.org/2021/05/10/jerusalem-violence-puts-biden-on-back-foot-regarding-human-rights-in-foreign-policy/)

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه