چشم‌انداز نظارت سازمان ملل بر انتخابات عراق

بروکینگز در گزارشی به نقش سازمان ملل در نظارت بر انتخابات عراق پرداخته است. نظارتی که از 2004 کمابیش با ارائه کمک‌های فنی و ارزیابی نحوه برگزاری آن، وجود داشته و اکنون نیز به درخواست دولت عراق، تمدید شده است.

چشم‌انداز نظارت سازمان ملل بر انتخابات عراق

 

🔹 بروکینگز در گزارشی به نقش سازمان ملل در نظارت بر انتخابات عراق پرداخته است. نظارتی که از ۲۰۰۴ کمابیش با ارائه کمک‌های فنی و ارزیابی نحوه برگزاری آن، وجود داشته و اکنون نیز به درخواست دولت عراق، تمدید شده است.

 

🔹 این گزارش می‌افزاید که درخواست دولت عراق محدود به سازمان ملل نبوده و از ۵۴ سفارت و ۲۱ سازمان بین‌المللی برای اعزام ناظران انتخاباتی دعوت کرده است. نماینده ویژه دبیرکل، بحران اقتصادی، تهدید داعش و تنش‌های اجتماعی از جمله سرکوب اعتراضات را از جمله موانع برگزاری انتخابات سالم در عراق دانسته است.

 

🔹 نویسنده معتقد است حامیان نظارت سازمان ملل باید انتظارات خود را نسبت به این روند باز تنظیم کنند. این امر چنانکه آشکار است فقط به نظارت می‌پردازد و نمی‌تواند بر نتیجه انتخابات مؤثر باشد. علاوه بر اینکه ممکن است کسانی که درصدد تقلب هستند، به روش‌های پنهان‌تری روی بیاوند.

 

🔹 نگرانی اصلی طبق این گزارش آن است که اگر نتایج نظارت سازمان ملل با آنچه «برداشت عمومی» خوانده شده، مطابقت نداشته باشد، ایمان به کارآیی و اثربخشی این نظارت در افکار عمومی عراق کمتر شود.

منبع

(https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/05/03/the-prospects-and-limitations-of-united-nations-election-observation-in-iraq/)

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه