تنش در خلیج فارس

به گزارش بی‌بی‌سی، پنتاگون مدعی شده که یک ناو گارد ساحلی ایالات متحده به سمت قایق‌های تندروی ایرانی که نزدیک نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز بودند، شلیک اخطار کرده است. طبق این ادعا 13 فروند قایق تندرو نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه در 140 متری شناورهای آمریکایی قرار گرفتند.

تنش در خلیج فارس

 

🔹 به گزارش بی‌بی‌سی، پنتاگون مدعی شده که یک ناو گارد ساحلی ایالات متحده به سمت قایق‌های تندروی ایرانی که نزدیک نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز بودند، شلیک اخطار کرده است. طبق این ادعا ۱۳ فروند قایق تندرو نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه در ۱۴۰ متری شناورهای آمریکایی قرار گرفتند.

 

🔹 سخنگوی پنتاگون جان کربی، قایق‌های ایرانی را به «اقدام بسیار تهاجمی» در نزدیکی شناورهای ارتش ایالات متحده متهم کرد که در حال اسکورت USS Georgia، یک زیردریایی موشکی هدایت‌پذیر بودند.

منبع

(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066277?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom2=twitter&at_custom4=FBE5535E-B1F0-11EB-8C05-FBF64744363C&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D)

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه