انتقاد نماینده کنگره نسبت به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی

رشیده طلیب، نماینده فلسطینی‌تبار کنگره آمریکا در نطقی از حمایت «بی قید و شرط» آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده است. او گفت که این حمایت «حذف زندگی فلسطینیان را امکان پذیر کرده است».

 

 

 

🔹 رشیده طلیب، نماینده فلسطینی‌تبار کنگره آمریکا در نطقی از حمایت «بی قید و شرط» آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده است. او گفت که این حمایت «حذف زندگی فلسطینیان را امکان پذیر کرده است».

 

🔹 وی گفت که آمریکا باید کمک‌های خود به اسرائیل را به شرط «رعایت حقوق بشر» در سرزمین‌های اشغالی، ارائه دهد. پیش از او، ایلهان عمر نیز به انتقاد از رویکرد آمریکا نسبت به حوادث اخیر پرداخته بود.

 

منبع

(https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57121277?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=2E5947A8-B4C8-11EB-A405-59E24744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom2=twitter&at_custom3=%40BBCWorld)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه