موقعیت ترامپ در بین حامیان حزب جمهوری‌خواه

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت حامیان حزب جمهوری‌خواه همچنان حامی ترامپ هستند و تمایل دارند که سیاست‌های حزب از رفتار ترامپ الگو گرفته شود. 89% در زمینه اقتصادی، 88% در زمینه مهاجرت و 77% در زمینه مواجهه با رسانه‌ها، همچنان حامی ترامپ هستند.

♦️ موقعیت ترامپ در بین حامیان حزب جمهوری‌خواه

 

🔹 نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت حامیان حزب جمهوری‌خواه همچنان حامی ترامپ هستند و تمایل دارند که سیاست‌های حزب از رفتار ترامپ الگو گرفته شود. ۸۹% در زمینه اقتصادی، ۸۸% در زمینه مهاجرت و ۷۷% در زمینه مواجهه با رسانه‌ها، همچنان حامی ترامپ هستند.

🔹 این یک نمونه بارز از چگونگی درهم آمیختن پایگاه حزب جمهوری‌خواه با شخص ترامپ است. همانطور که آنتونی سالوانتو ناظر نظرسنجی CBS اظهار داشت که این ارتباط شخصی هواداران با او است که سالها دیده‌ایم.

منبع

(https://t.co/ehO89ArX0X?amp=1)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه