آخرین مرحله از بازی صهیونیسم آغاز شده است

به گزارش تارنمای مانداویس، انتقادات علیه «حق فرضی» صهیونیست‌ها برای اشغال فلسطین در میان افکار عمومی غرب در حال افزایش است.

♦️ آخرین مرحله از بازی صهیونیسم آغاز شده است

 

🔹 به گزارش تارنمای مانداویس، انتقادات علیه «حق فرضی» صهیونیست‌ها برای اشغال فلسطین در میان افکار عمومی غرب در حال افزایش است. از یادداشتی در گاردین، تا گزارشی از بنیاد کارنگی و هم‌چنین دیدبان حقوق بشر که همگی بر «نژادپرستی» رژیم صهیونیستی تأکید داشتند.

🔹 امروز دولت آمریکا با این پارادوکس مواجه است که درون خود با نژادپرستی سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان مخالفت می‌کند ولی از نژادپرستی صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان دفاع می‌کند. آنچه «کشور یهودی» خوانده می‌شود، عملاً چیزی جز تضییع حقوق فلسطینیان نیست.

منبع

(https://mondoweiss.net/2021/05/zionisms-endgame-has-begun/)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه