معنای بحران غزه برای کشورهای عربی

به نوشته بروکینگز، ایده ترامپ این بود که با ایجاد روابط رسمی میان اعراب و رژیم صهیونیستی و جداسازی کشورهای عربی از فلسطین، باعث انزوای تشکیلات خودگران شود و سطح فشارها را جنان افزایش دهد که هر طرحی از سوی آمریکا و رژیم اشغال‌گر قدس را بپذیرند.

♦️ معنای بحران غزه برای کشورهای عربی

 

#گزارش_کوتاه

🔹 به نوشته بروکینگز، ایده ترامپ این بود که با ایجاد روابط رسمی میان اعراب و رژیم صهیونیستی و جداسازی کشورهای عربی از فلسطین، باعث انزوای تشکیلات خودگران شود و سطح فشارها را جنان افزایش دهد که هر طرحی از سوی آمریکا و رژیم اشغال‌گر قدس را بپذیرند.

🔸 برخی دولت‌های عربی تصور می‌کردند که در ازای برقراری ارتباط با این رژیم، اهرم فشاری برای احقاق حقوق فلسطینیان خواهند یافت. ولی تجربه کمپ‌دیوید نشان داد که مصر درصدد بازپس‌گیری صحرای سینا برآمد و اکنون نیز امارات، بحرین، سودان و مراکش، هیچ دستاوردی در قبال برقراری ارتباط با رژیم، برای فلسطین دریافت نکردند.

🔸 مسأله دیگر اینکه به دلیل تبعات قیام‌های عربی، امروز فلسطین به اندازه قبل در کانون توجه دولت‌های عربی قرار ندارد. هرج‌ومرج و جنگ داخلی در برخی کشورها، سبب شده که مسأله بقا به مهم‌ترین اولویت این دولت‌ها بدل شود.

🔸 به همین دلیل، برخی از این دولت‌ها درصدد برآمدند که با برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی، بقای خود را تضمین کنند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که حتی درگیری اخیر غزه نیز بتواند تغییر خاصی در موضع آنان ایجاد کند. به‌ویژه که رسانه‌های اجتماعی در برخی این کشورها به شدت تحت کنترل دولت است و مانع اثرگذاری جدی بر افکار عمومی‌شان می‌شود.

✅ شاید رویکردی که برخی متحدان جدید رژیم صهیونیستی و حتی عربستان سعودی، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی در پیش خواهند گرفت، انتقاد هم‌زمان از نتانیاهو و حماس خواهد بود تا بدین نحو از موقعیت نامناسبی که به دلیل همراهی با این رژیم در آن گرفتار هستند، رهایی یابند.

منبع

(https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/05/16/a-separate-peace-what-the-gaza-crisis-means-for-arab-regimes/)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه