دسته‌بندی تحریم‌ها توسط آمریکا

تیم مذاکره‌کننده آمریکا، تحریم‌های اِعمال‌شده برجامی و غیربرجامی پس از توافق هسته‌ای را به سه دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم کرده است.

♦️ دسته‌بندی تحریم‌ها توسط آمریکا

#تحلیل_کوتاه

🔹 تیم مذاکره‌کننده آمریکا، تحریم‌های اِعمال‌شده برجامی و غیربرجامی پس از توافق هسته‌ای را به سه دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم کرده است.

۱️⃣ تحریم سبز، مواردی است که آمریکا خود را متعهد به رفع آن‌ها می‌داند. تحریم‌های بیان‌شده در متن برجام و برخی موارد از تحریم‌هایی پس از آن که با برچسب‌های «عدم اشاعه» اِعمال شده و مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران هستند، از این جمله‌اند.

۲️⃣ تحریم زرد، مواردی است که آمریکا حاضر است درباره آن‌ها به مذاکره بپردازد. برای مثال برخی تحریم‌ها با برچسب‌های غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای، مانند «ضدتروریسم» که علیه نهادهایی اِعمال شده که انتفاع اقتصادی ایران از برجام را به خطر می‌اندازد، ممکن است در این دسته جای بگیرد.

۳️⃣ تحریم قرمز، مواردی است که آمریکا تصمیم گرفته به هیچ‌وجه درباره آن‌ها مذاکره نکند. عمده تحریم‌ها با برچسب «حقوق بشر» و برخی تحریم‌ها با برچسب «ضدتروریسم» علیه بعضی شخصیت‌ها و نهادهای نظامی و قضایی که تحت تحریم هستند، در این دسته‌اند.

🔸 ایالات متحده می‌خواهد از یک‌سو در مجامع بین‌المللی، دولت‌ها و افکار عمومی جهانی، مدعی انعطاف‌پذیری و نرمش در زمینه رفع تحریم‌ها شود و از سوی دیگر، اهرم‌های فشار خود برای وادارسازی ایران به مذاکره در دیگر حوزه‌ها حفظ کند.

🔸 علاوه بر این، بر چگونگی رفع تحریم‌ها نیز هدف‌گذاری کرده است. بدین ترتیب که لزوماً تحریم‌های سبز و زرد، لغو نمی‌شوند. بلکه برخی از آن‌ها به‌ویژه مواردی که با برچسب‌های غیرهسته‌ای اِعمال شده و مورد حمایت جدی کنگره قرار دارد، صرفاً در بازه‌های زمانی متوالی، تعلیق خواهند شد تا مانند شمشیری بر سر ایران باقی بمانند.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه