بازتاب خواسته رهبر معظم انقلاب برای حمایت از فلسطین

رویترز خواسته رهبر معظم انقلاب از دولت‌های مسلمان برای حمایت مالی جهت بازسازی ویرانی به جامانده از جنگ در غزه پس از پایان نبرد شمشیر قدس را پوشش داده است. 

 

بازتاب خواسته رهبر معظم انقلاب برای حمایت از فلسطین

 

🔹 رویترز خواسته رهبر معظم انقلاب از دولت‌های مسلمان برای حمایت مالی جهت بازسازی ویرانی به جامانده از جنگ در غزه پس از پایان نبرد شمشیر قدس را پوشش داده است. 

 

🔹 ایشان گفته‌اند: «کشورهای مسلمان باید صادقانه از مردم فلسطین حمایت کنند ، از طریق نظامی … یا حمایت مالی … یا در بازسازی زیرساخت‌های غزه». ایشان از مسلمانان خواست که از دولت‌هایشان بخواهند فلسطین را پس بگیرند.

منبع

https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-iran-khamenei/iran-leader-urges-muslim-states-to-back-palestinians-militarily-financially-idUSKCN2D22BP

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه