عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو

نشنال‌اینترست در یادداشتی به دولت بایدن توصیه کرده هر چه زودتر نسبت به عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو اقدام کند. زیرا عدم ثبات در این دو کشور، ناشی از دست‌اندازی روسیه، ثبات در اتحادیه اروپا را نیز به خطر می‌اندازد.

♦️ عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو

🔹 نشنال‌اینترست در یادداشتی به دولت بایدن توصیه کرده هر چه زودتر نسبت به عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو اقدام کند. زیرا عدم ثبات در این دو کشور، ناشی از دست‌اندازی روسیه، ثبات در اتحادیه اروپا را نیز به خطر می‌اندازد.

🔹 نویسنده بیان می‌کند که کریمه به پایگاه نظامی روسیه تبدیل شده و اکثر نیروهای روسی در مرز شرقی آن قرار دارند. گرچه آلمان و فرانسه نظر مثبتی به این عضویت ندارند ولی آمریکا با افزایش پشتیبانی نظامی از این دو کشور، مانع تداوم تعرض روسیه شود.
منبع

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-watching-why-nato-must-welcome-ukraine-and-georgia-185466

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه