تمدید یک‌ماهه توافق ایران و آژانس

سرانجام گمانه‌زنی‌ها به پایان رسید و توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ضبط داده‌های دوربین‌های نظارتی، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. طبق این قرار، اطلاعات ذخیره‌شده سه‌ماهه اخیر نیز فعلاً حذف نمی‌شوند و در صورت رفع تحریم‌ها در اختیار آژانس قرار می‌گیرد.

♦️ تمدید یک‌ماهه توافق ایران و آژانس

#تحلیل_کوتاه

🔹 سرانجام گمانه‌زنی‌ها به پایان رسید و توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ضبط داده‌های دوربین‌های نظارتی، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. طبق این قرار، اطلاعات ذخیره‌شده سه‌ماهه اخیر نیز فعلاً حذف نمی‌شوند و در صورت رفع تحریم‌ها در اختیار آژانس قرار می‌گیرد.

🔸 با توجه به اینکه مذاکرات هم‌چنان در جریان است، تمدید توافق گزینه محتملی بوده است. در عین حال که زمان آن نیز بسیار محدود تعریف شده تا آژانس دریابد که احتمال فقدان داده‌های این چهار ماه، بالاست و ممکن است در روند نظارت‌های فراپادمانی اخلال جدی پیش بیاید.

🔸 اما مخاطب اصلی این پیام، نه آژانس بلکه آمریکا و اروپا هستند که سعی شده متوجه این مسأله شوند که تعلل در رفع تحریم‌ها، آژانس را که در واقع بازوی نظارتی آن‌هاست، در انجام فعالیت‌هایش دچار مشکل خواهد کرد. بُعد نظارتی برجام، مهم‌ترین وجه آن برای دولت‌های غربی بوده و از وجوه فنی آن اهمیت بیشتری دارد.

🔸 در عین حال، مهم‌ترین پیامد این تمدید برای ایران این است که طرف مقابل دچار این برداشت می‌شود که نیازمندی ایران به حصول توافق در کوتاه‌مدت، بیش از آمریکا و اروپاست. این مسأله می‌تواند در جریان مذاکرات، از امکان چانه‌زنی ایران بکاهد.

✅ به نظر می‌رسد با توجه به وجهه حقوقی آژانس در میان اعضای شورای امنیت و تمایل روسیه و چین به همکاری ایران و آژانس، تمدید موقت این توافق، از کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های ممکن برای ایران در مقطع فعلی بوده و هم‌چنان که مذاکرات فشرده‌تر می‌شود، تلاش برای دست‌یابی به توافق نیز بیشتر خواهد شد.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه