همکاری آمریکا با آذربایجان و گرجستان در برابر ایران و روسیه

🔹 نشنال‌اینترست در یادداشتی به دولت بایدن توصیه کرده همکاری‌های امنیتی با آذربایجان و گرجستان را گسترش دهد و نوشته است که این دو در کنار ترکیه و رژیم صهیونیستی می‌توانند مانع نفوذ منطقه‌ای ایران و روسیه در غرب آسیا شوند.

♦️ همکاری آمریکا با آذربایجان و گرجستان در برابر ایران و روسیه

🔹 نشنال‌اینترست در یادداشتی به دولت بایدن توصیه کرده همکاری‌های امنیتی با آذربایجان و گرجستان را گسترش دهد و نوشته است که این دو در کنار ترکیه و رژیم صهیونیستی می‌توانند مانع نفوذ منطقه‌ای ایران و روسیه در غرب آسیا شوند.

🔹 طبق این یادداشت، هم‌گرایی نظامی و امنیتی این بازیگران که نمونه آن در کمک ترکیه و رژیم صهیونیستی به آذربایجان در نبرد قره‌باغ نشان داده شد، می‌باید محک خوبی برای مقابله با گسترش نفوذ مسکو و تهران باشد.

منبع

https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-georgia-and-azerbaijan-can-help-nato-and-middle-east-185425

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه