کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی ادامه دارد

🔹 پایگاه خبری یواس‌ای‌تودی در گزارشی اشاره کرده که با وجود افزایش انتقادات در حزب دموکرات نسبت به فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به رژیم اسراییل، ولی کاخ سفید هم‌چنان بر تعهدش به حمایت از این رژیم تأکید دارد.

♦️ کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی ادامه دارد

🔹 پایگاه خبری یواس‌ای‌تودی در گزارشی اشاره کرده که با وجود افزایش انتقادات در حزب دموکرات نسبت به فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به رژیم اسراییل، ولی کاخ سفید هم‌چنان بر تعهدش به حمایت از این رژیم تأکید دارد.

🔹 در روزها و هفته‌های اخیر تظاهرات متعددی در آمریکا در محکومیت جنایات اسراییل رخ داد و برخی اعضای حزب دموکرات نیز خواستار مشروط شدن حمایت آمریکا به احقاق حقوق فلسطینیان شدند.
منبع

https://eu.usatoday.com/in-depth/news/politics/2021/05/31/us-aid-israel-palestinian-support-change-arms-deals-biden-democrats/7438217002/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه