مالزی چین را به نقض حریم هوایی متهم می‌کند

🔹 مالزی می‌گوید پس از پرواز 16 هواپیمای نظامی چینی بر فراز آب‌های مورد مناقشه واقع در شرق استان ساراواک، قرار است سفیر چین را احضار کند.

♦️ مالزی چین را به نقض حریم هوایی متهم می‌کند

🔹 مالزی می‌گوید پس از پرواز ۱۶ هواپیمای نظامی چینی بر فراز آب‌های مورد مناقشه واقع در شرق استان ساراواک، قرار است سفیر چین را احضار کند.

🔹 وزارت خارجه مالزی این مانور را «تهدید جدی برای حاکمیت ملی» توصیف کرد. چین اما گفت هواپیماهای این کشور مطابق قوانین بین‌المللی عمل کرده‌اند.

منبع

https://www.bbc.com/news/world-asia-57328868?

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه