طرح گروه هفت برای مقابله با ابتکار کمربند و جاده چین

🔹 یک مقام دولت آمریکا در گفتگو با رسانه‌ها خبر داده که اجلاس گروه هفت که با حضور رهبران کشورهای عضو در حال برگزاری است امروز طرح جهانی جدیدی در حوزه زیرساخت‌ها به عنوان پاسخی به ابتکار «کمربند و جاده» چین ارائه خواهد کرد.

♦️ طرح گروه هفت برای مقابله با ابتکار کمربند و جاده چین

🔹 یک مقام دولت آمریکا در گفتگو با رسانه‌ها خبر داده که اجلاس گروه هفت که با حضور رهبران کشورهای عضو در حال برگزاری است امروز طرح جهانی جدیدی در حوزه زیرساخت‌ها به عنوان پاسخی به ابتکار «کمربند و جاده» چین ارائه خواهد کرد.

🔹 به گفته مقام آمریکایی، این کشور به سایر کشورهای گروه هفت فشار وارد می‌کند تا اقدام ملموسی در رابطه نیروی کار اجباری در چین انجام شده و همچنین انتقاد از پکن در بیانیه پایانی نشست گنجانده شود.

🔹 ابتکار کمبند و جاده چین، طرح توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست که بیش از ۱۰۰ کشور جهان، در این قالب، توافقاتی را با چین به امضا رسانده‌اند.
منبع

https://www.reuters.com/world/g7-counter-chinas-belt-road-with-infrastructure-project-senior-us-official-2021-06-12/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه