سیاست خارجی بایدن نیاز به اصلاح دارد

🔹 شورای روابط خارجی در یادداشتی به ارزیابی سیاست خارجی دولت بایدن پرداخته و نوشته که «یك تغییر به خصوص و قابل تأمل دولت بایدن آن است که به سوی سیاست خارجی کمتر ایدئولوژیک و بیشتر عمل‌گرایانه‌تر حرکت کند».

♦️ سیاست خارجی بایدن نیاز به اصلاح دارد

#گزارش_کوتاه

🔹 شورای روابط خارجی در یادداشتی به ارزیابی سیاست خارجی دولت بایدن پرداخته و نوشته که «یک تغییر به خصوص و قابل تأمل دولت بایدن آن است که به سوی سیاست خارجی کمتر ایدئولوژیک و بیشتر عمل‌گرایانه‌تر حرکت کند».

🔸 طبق این یادداشت، بایدن مرکز سیاست خارجی خود را نزاع میان «دموکراسی و استبداد» قرار داده و در مواضعش، دشمنان آمریکا را دولت‌های خودکامه قلمداد می‌کند که آمریکا باید رهبری جهان آزاد را در برابر آنان به عهده بگیرد.

🔸 نویسنده معتقد است این شاید در سیاست داخلی به هم‌گرایی اجتماعی و رشد ملی‌گرایی کمک کند ولی در سیاست خارجی، تنش‌ها را به‌ویژه میان آمریکا با چین و روسیه تشدید می‌کند. چنان‌چه از زمان استقرار بایدن، تنش‌ها میان چین و تایوان از یک‌سو و روسیه و اکراین از سوی دیگر افزایش یافته است.

🔸 در این یادداشت ذکر شده که آمریکا باید ضمن مدیریت تنش‌ها، از عبور منازعات از فاز رقابت به خصومت جلوگیری کند. زیرا زمینه‌های همکاری متعددی مانند تغییر اقلیم، بهداشت جهانی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مشکلات اقتصادی جهانی وجود دارد.

🔸 نویسنده اذعان می‌کند که تأمین زنجیره کالاهای حیاتی درون بلوک آمریکا و متحدانش و هم‌چنین مقابله با توسعه‌طلبی‌های روسیه، اهمیت دارد، ولی باید توجه کرد که سیاستِ «یا با ما یا بر ما» جنگ سرد، در برابر چین، پاسخ نمی‌دهد.

🔸 محوریت منازعه «دموکراسی و استبداد» باعث نزدیکی چین و روسیه علیه آمریکا می‌شود. در حالی که باید سیاست آمریکا، فاصله‌گذاری این دو باشد. ولی با توجه به نفوذ چین، تشدید این منازعه، به جای تقویت همبستگی دموکراسی‌ها، به تضعیف آن می‌انجامد.

✅ این یادداشت با سوگیری، از حمایت آمریکا از برخی مستبدترین دولت‌های جهان از جمله برخی دولت‌های منطقه غرب آسیا و هم‌چنین بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر، یعنی رژیم صهیونیستی چشم‌پوشی کرده و محوریت آمریکا در بازیگران دموکراتیک را پیش‌فرضی مسلم قلمداد کرده است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که آمریکا اغلب از مفاهیمی همچون دموکراسی استفاده ابزاری می‌کند.
منبع

https://www.cfr.org/article/bidens-foreign-policy-needs-course-correction?utm_source=tw&utm_medium=social_owned

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه