چین: گروهی کوچک نمی‌تواند بر جهان حکم‌فرمایی کند

🔹 در حالی که طی روزهای گذشته نشست گروه 7 در انگلستان برگزار شد سخنگوی سفارت چین در این کشور به کشورهای عضو این گروه هشدار داده و در اظهارنظری گفته است روزهایی که گروهی کوچک از کشورها، تصمیمات جهانی را به سایرین تحمیل می‌کردند مدت‌هاست که سپری شده است.

♦️ چین: گروهی کوچک نمی‌تواند بر جهان حکم‌فرمایی کند

🔹 در حالی که طی روزهای گذشته نشست گروه ۷ در انگلستان برگزار شد سخنگوی سفارت چین در این کشور به کشورهای عضو این گروه هشدار داده و در اظهارنظری گفته است روزهایی که گروهی کوچک از کشورها، تصمیمات جهانی را به سایرین تحمیل می‌کردند مدت‌هاست که سپری شده است.

🔹 این مقام چینی اضافه کرده است:«ما همواره معتقدیم که همه کشورها، بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، ثروتمند یا فقیر برابر هستند و امور جهانی باید با مشورت با همه کشورها مدیریت شوند.»

🔹 گفتنی است از دستور کار نشست گروه هفت، اتخاذ رویکرد متحد در مقابل چین بوده است و روز گذشته نیز طرح زیرساختی این کشورها به عنوان جایگزینی برای طرح کمربند و جاده چین رونمایی شد.
منبع
https://www.reuters.com/world/china/china-cautions-g7-small-groups-dont-rule-world-2021-06-13/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه