معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه

🔹 بروکینگز در یادداشتی بیان می‌کند که دولت بایدن درصدد مذاکراتی راهبردی در خصوص مسائل مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای با روسیه است: مسائلی از کلاهک‌های هسته‌ای تا دفاع موشکی با هدایت دقیق و قابلیت‌های سایبری.

♦️ معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه

#گزارش_کوتاه

🔹 بروکینگز در یادداشتی بیان می‌کند که دولت بایدن درصدد مذاکراتی راهبردی در خصوص مسائل مرتبط با خلع سلاح هسته‌ای با روسیه است: مسائلی از کلاهک‌های هسته‌ای تا دفاع موشکی با هدایت دقیق و قابلیت‌های سایبری.

🔸 این مسأله در صورتی که شامل تسلیحات هسته‌ای غیرراهبردی روسی نیز بشود، طبعاً به طور متقابل چنین تسلیحاتی در آمریکا را نیز در بر می‌گیرد که بخشی از این تسلیحات در خاک اروپا از جمله در آلمان واقع شده است.

🔸 نویسنده توصیه می‌کند همان‌طور که در جریان انعقاد توافق کنترل تسلیحات هسته‌ای میان‌برد میان آمریکا و روسیه، نظر ناتو طی سازوکاری مشورتی تحت عنوان «گروه مشاور ویژه» اخذ شد، این بار نیز نگرانی‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در این خصوص مد نظر قرار بگیرد. در این خصوص سه نوع تسیلحات مورد توجه است:

۱️⃣ دفاع موشکی
بخش مهمی از نگرانی‌های امنیتی روسیه به گسترش ناتو به شرق بازمی‌گردد. این کشور تمایل دارد مباحث مرتبط با دفاع موشکی مستقر در کشورهایی مانند آلمان، لهستان و رومانی در دایره مذاکرات قرار بگیرد، ولی واشنگتن تمایلی به این امر ندارد. به‌ویژه جمهوری‌خواهان با تحدید این توانمندی‌ها مخالف هستند.

۲️⃣ تسلیحات هسته‌ای غیرراهبردی
روس‌ها در پی آن هستند که کلیه تسلیحات هسته‌ای آمریکا به خاک این کشور بازگردانده شود، ولی ناتو نسبت به این مسأله حساسیت دارد. در اینجا نقش آلمان در ایجاد اجماع و رفع نگرانی‌های امنیتی میان کشورهای اتحادیه اروپا به‌ویژه در شرق اروپا حائز اهمیت است.

۳️⃣ سیستم‌های متعارف هدایت‌شونده
با توجه به فاصله اندک جغرافیایی، مسکو در نظر دارد که سامانه‌های موشکی میان‌برد آمریکا در اروپا را نیز در مذاکرات جای داده و محدود سازد، ولی آمریکا که خطری از سامانه‌های موشکی میان‌برد روسیه احساس نمی‌کند، تمایلی به این دستور کار ندارد.

✅ برلین به دلیل روابط مساعد با روسیه و دولت‌های اروپای شرقی، می‌تواند در اجماعی پیرامون محدودسازی تسلیحات آمریکا در شرق اروپا نقش مثبت ایفا کند. البته آلمان برای تشویق دولت‌‌های اروپای شرقی احتمال دارد بر تقویت این کشورها از نظر تسلیحات نظامی تأکید کند که این موضوع می‌تواند موجب ایجاد چالش تازه‌ای با روسیه شود.
منبع

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/06/03/germanys-role-in-us-russian-nuclear-arms-control/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه