توافق‌نامه عدم جاسوسی میان آمریکا و متحدان اروپایی

🔹 طبق یادداشت اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی، شکاف‌های دو سوی اقیانوس اطلس در دوره ترامپ، احیای روابط را برای دولت بایدن دشوارتر ساخته و فرانسه را نیز به صرافت تدوین معماری امنیتی نوینی برای اروپای مستقل از آمریکا انداخته است. به همین دلیل تلاش برای بهبود روابط آمریکا با اتحادیه اروپا اهمیت می‌یابد.

♦️ توافق‌نامه عدم جاسوسی میان آمریکا و متحدان اروپایی

#گزارش_کوتاه 

🔹 طبق یادداشت اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‌المللی، شکاف‌های دو سوی اقیانوس اطلس در دوره ترامپ، احیای روابط را برای دولت بایدن دشوارتر ساخته و فرانسه را نیز به صرافت تدوین معماری امنیتی نوینی برای اروپای مستقل از آمریکا انداخته است. به همین دلیل تلاش برای بهبود روابط آمریکا با اتحادیه اروپا اهمیت می‌یابد.

🔸 نویسنده این یادداشت بیان می‌کند که یکی از وجوه اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا، مشکلات مربوط به جریان داده‌ها، محتوای دیجیتال، رقابت، مالیات و حریم خصوصی در فناوری‌ها و نظارت‌های اطلاعاتی است.

🔸 دولت‌های اروپایی نگران هستند که نظارت‌های گسترده و جامعی که دولت آمریکا علیه شهروندانش به کار می‌گیرد، شهروندان دولت‌های اتحادیه اروپا را نیز هدف قرار دهد و حریم خصوصی آن‌ها را خدشه‌دار کند.

🔸 نویسنده مدعی است نظارت‌های اطلاعاتی آمریکا، کمتر از آن‌ چیزی است که گفته می‌شود و «شکاف میان واقعیت جمع‌آوری اطلاعات توسط  آمریکا و ادراک اروپایی‌ها» سبب می‌شود فرصتی برای توافقی جدید در این زمینه در راستای بهبود روابط فراهم آید.

🔸 محرمانگی این توافق‌ها و فقدان نظارت طرفین بر آژانس‌های اطلاعاتی طرف دیگر، از موانع شکل‌گیری یک توافق جامع است. در عین حال آمریکا باید اطمینان دهد که سوءاستفاده‌ای از همکاری‌های اطلاعاتی صورت نخواهد پذیرفت.

 

🔸 در یادداشت ادعا شده که «آمریکا برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی گسترده و فله‌ای در داخل را در ۲۰۲۰ متوقف کرده و جمع‌آوری انبوه داده‌های شهروندان اروپا نیز فاقد ارزش اطلاعاتی است». بنابراین می‌توان توافقی محدود به «عملیات علیه تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ضد جاسوسی» تدوین کرد.

🔸 پیشنهاد نویسنده آن است که ابتدا توافقی میان آمریکا و آلمان منعقد شود تا به الگویی برای تعمیم به باقی دولت‌های اروپایی بدل گردد. هدف از انتخاب آلمان نیز، رصد فعالیت‌های تجاری و مالی چین در این کشور ذکر شده است.

✅ به نظر می‌رسد دولت آلمان نسبت به منافع اقتصادی حاصل از رابطه با چین، حساس بوده و حاضر نباشد به راحتی طی توافقی با آمریکا، این منافع را به خطر بیندازد. هم‌چنین تجربه جاسوسی آمریکا از متحدانش، به سختی از ذهن دولت‌مردان اروپایی پاک خواهد شد.

 

منبع

 

https://www.csis.org/analysis/should-united-states-enter-no-spy-agreement-germany-and-other-eu-partners

 

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه