برنامه چین برای افغانستان پس از خروج آمریکا

🔹 ژنرال مکنزی، فرمانده سنتکام گزارش داده که خروج آمریکا از افغانستان، آن را به فضایی برای گسترش نفوذ چین بدل خواهد ساخت. ژنرال جوزف ووتل ، فرمانده سابق سنتکام نیز معتقد است چین خواستار تکمیل خلأ ناشی از حضور آمریکا خواهد بود.

♦️ برنامه چین برای افغانستان پس از خروج آمریکا

 

🔹 ژنرال مکنزی، فرمانده سنتکام گزارش داده که خروج آمریکا از افغانستان، آن را به فضایی برای گسترش نفوذ چین بدل خواهد ساخت. ژنرال جوزف ووتل ، فرمانده سابق سنتکام نیز معتقد است چین خواستار تکمیل خلأ ناشی از حضور آمریکا خواهد بود.

🔹 کارشناسان و مقامات آمریکایی معتقدند چین با توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد بدهی، نفوذ خود را در افغانستان نیز به مانند دیگر کشورها افزایش می‌دهد و این را در چارچوب طرح «یک کمربند، یک جاده» انجام خواهد داد.

منبع

 

(https://www.voanews.com/south-central-asia/chinas-plans-afghanistan-following-us-troop-withdrawal)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه