روسیه: خروج ناتو از افغانستان می‌تواند موجب جنگ داخلی شود

🔹 همزمان با پیشروی‌های جدید طالبان در افغانستان، وزیر دفاع روسیه به انتقاد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا 20 شهریور پرداخته و هشدار داده است خروج نیروها می‌تواند موجب جنگ داخلی در این کشور شود.

♦️ روسیه: خروج ناتو از افغانستان می‌تواند موجب جنگ داخلی شود

🔹 همزمان با پیشروی‌های جدید طالبان در افغانستان، وزیر دفاع روسیه به انتقاد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا ۲۰ شهریور پرداخته و هشدار داده است خروج نیروها می‌تواند موجب جنگ داخلی در این کشور شود.

🔹 سرگئی شویگو گفته است: «پس از خروج نیروهای ناتو، بسیار محتمل است که جنگ داخلی با تمامی پیامدهای منفی‌اش از سر گرفته شود؛ کاهش بیشتر سطح زندگی مردم، مهاجرت گسترده و گسترش افراط‌گرایی به کشورهای همسایه.» شویگو اضافه کرده است: «تحولات در افغانستان نیازمند توجه ویژه کشورهای همسایه و سازمانهای بین‌المللی است.»

منبع

https://sputniknews.com/asia/202106231083215746-russian-defence-minister-believes-civil-war-in-afghanistan-is-possible-after-nato-withdrawal/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه