انتقاد بروکینگز از حمایت آمریکا از صهیونیسم

🔹 اندیشکده بروکینگز در یادداشتی به انتقاد از حمایت مطلق دولت آمریکا از صهیونیسم پرداخته و آن را خلاف منافع آمریکا قلمداد کرده است. جو بایدن پس از آتش‌بس غزه دو اصل را برای تثبیت آن ضروری دانست: «آزادی، رفاه و دموکراسی برابر برای همه ساکنان فلسطین و اذعان به اسرائیل به مثابه یک دولت یهودی»

♦️ انتقاد بروکینگز از حمایت آمریکا از صهیونیسم

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده بروکینگز در یادداشتی به انتقاد از حمایت مطلق دولت آمریکا از صهیونیسم پرداخته و آن را خلاف منافع آمریکا قلمداد کرده است. جو بایدن پس از آتش‌بس غزه دو اصل را برای تثبیت آن ضروری دانست: «آزادی، رفاه و دموکراسی برابر برای همه ساکنان فلسطین و اذعان به اسرائیل به مثابه یک دولت یهودی»

🔸 نویسنده معتقد است آمریکا صرفاً بر اصل دوم تمرکز دارد و به حقوق برابر فلسطینیان با دیگر ساکنان اهمیت نمی‌دهد. زیرا قانون «دولت یهود» عملاً یک نژادپرستی سیستماتیک است که تناقض‌های آن روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

🔸 حمایت‌های آمریکا محدود به موارد سیاسی، اقتصادی و نظامی نیست. بلکه فراتر از آن، یک امر ایدئولوژیک است. زیرا «یهودی بودن دولت اسرائیل» یک ارزش در سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود و برتری یهودیان را در فلسطین اشغالی به رسمیت شناخته است.

🔸 طبق گفتمان سیاسی آمریکا درباره «دولت یهود»، حتی شهروندان غیریهودی سرزمین‌های اشغالی، چه رسد به فلسطینیان تحت اشغال، «تهدید جمعیتی برای هویت یهودی اسرائیل» هستند که باید کنترل شوند. در واقع، روایت غالب در آمریکا، عملاً به نژادپرستی صهیونیسم، رسمیت بخشیده است.

✅ مهم‌ترین تناقض این حمایت‌های بی‌قیدوشرط برای سیاست خارجی بایدن، تناقض میان نقص گسترده حقوق بشر و اصول دموکراسی توسط رژیم صهیونیستی با شعارهای دموکراسی‌خواهانه بایدن است که مدعی است محوریت دیپلماسی‌اش را حفظ ارزش‌های دموکراتیک قرار داده است.

منبع

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/06/11/america-must-rethink-its-unique-and-contradictory-advocacy-of-israels-jewishness/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه