نشنال اینترست: بازدارندگی به جای غلبه بر چین

🔹 نشنال‌اینترست در یادداشتی به دولت بایدن توصیه کرده به جای غلبه بر چین درصدد ایجاد بازدارندگی در برابر توسعه اقتصادی چین باشد. به این ترتیب که با استقبال از رقابت اقتصادی، از ورود منازعه به فاز نظامی و جنگ سرد جدید، پرهیز شود.

♦️ نشنال اینترست: بازدارندگی به جای غلبه بر چین

 

#گزارش_کوتاه

🔹 نشنال‌اینترست در یادداشتی به دولت بایدن توصیه کرده به جای غلبه بر چین درصدد ایجاد بازدارندگی در برابر توسعه اقتصادی چین باشد. به این ترتیب که با استقبال از رقابت اقتصادی، از ورود منازعه به فاز نظامی و جنگ سرد جدید، پرهیز شود.

🔸 در این یادداشت آمده است هدف این بازدارندگی باید جلوگیری از هژمونی اقتصادی چین از طریق مهار آن با جلب مشارکت در سیستم‌های جهانی اقتصاد باشد. این راهبرد در برابر توصیه‌های نومحافظه‌کاران مبنی بر تقویت نظامی در برابر چین، راهگشاتر است.

🔸 نویسنده معتقد است بازدارندگی هسته‌ای در برابر چین، یک راه‌حل پُرهزینه و کم‌فایده است. گرچه باید از تایوان و هنک‌کنگ دفاع کرد ولی اراده چین بر تسلط بر مناطق ساحلی نزدیکش، یک واقعیت جغرافیایی غیرقابل انکار است.

🔸 وی بیان می‌کند که «چین همچنان بزرگترین شریک تجاری ما است و زمینه‌های همکاری مشترک در تغییر اقلیم، تبادل دانشجو و توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد». طبق این یادداشت، تثبیت روابط با چین، برای متحدان آمریکا در شرق آسیا نیز سودمند است.

🔸 در این یادداشت به نقل از ریچارد هاس، رییس شورای روابط خارجی آمده که بهترین راه مقابله با چین آن است که «خانه خودمان را مرتب کنیم. از برخی جهات موثرترین ابزار در برابر چین ممکن است این نباشد که چند کشتی جنگی در دریای چین جنوبی داریم، ممکن است این باشد که آیا ایالات متحده از نظر سیاسی متحد است و یا اینکه ما از نظر اقتصادی قابل رقابت هستیم».

✅ این یادداشت نشان می‌دهد بخشی از نخبگان سیاسی آمریکا، ضمن پذیرش چالش چین در سیاست خارجی این کشور، تکیه بر مؤلفه‌های قدرت نرم مانند ترویج سبک زندگی و ارزش‌های آمریکایی در کنار جذب نخبگان دیگر کشورها و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا را راه‌حل بهتری نسبت به تشدید تنش با پکن می‌دانند.

منبع

 

(https://nationalinterest.org/blog/skeptics/deterrence-not-domination-how-deal-rising-china-186014)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه