آوارگی ۵۰۰۰ هزار خانوار افغانستانی در شهر قندوز

همزمان با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان خبرها از آوارگی 5000 خانوار افغانستانی که در شهر قندوز ساکن بودند حکایت دارد که بسیاری از آنها به کابل پناه برده‌اند.

♦️ آوارگی ۵۰۰۰ هزار خانوار افغانستانی در شهر قندوز

🔹 همزمان با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان خبرها از آوارگی ۵۰۰۰ خانوار افغانستانی که در شهر قندوز ساکن بودند حکایت دارد که بسیاری از آنها به کابل پناه برده‌اند.

🔹 همچنین درگیری شدیدی در ولایت‌های قندهار و بغلان گزارش شده‌ است. ولایت‌هایی که دولت مدعی بازپس‌گیری آنها از طالبان شده است. البته رسانه‌های محلی از باقی‌ماندن مناطقی از مرکز بغلان در دست طالبان خبر می‌دهند.

منبع

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/27/thousands-displaced-as-government-taliban-fight-near-afghan-city

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه