ادعاهای آمریکا در مورد صلح صرفاً مصرف رسانه‌ای دارد

محمدعلی الحوثی اظهارات مقامات آمریکایی در مورد صلح در یمن را «فقط برای مصرف رسانه» توصیف کرد و تأكید نمود كه «ما شاهد هیچ اقدام میدانی واقع‌بینانه‌ای نیستیم كه این ادعا را ثابت كند».

♦️ ادعاهای آمریکا در مورد صلح صرفاً مصرف رسانه‌ای دارد

🔹 محمدعلی الحوثی اظهارات مقامات آمریکایی در مورد صلح در یمن را «فقط برای مصرف رسانه» توصیف کرد و تأکید نمود که «ما شاهد هیچ اقدام میدانی واقع‌بینانه‌ای نیستیم که این ادعا را ثابت کند».

🔹 عضو شورای عالی سیاسی انصارالله گفت که دولت آمریکا می‌تواند با توقف حملات و رفع محاصره و واردات مواد غذایی، دارو و سوخت جدیت خود را در مورد صلح در یمن ثابت کند.

🔹 الحوثی دوشنبه در گفتگو با شبکه «المسیره» یمن گفت که «آمریکا در حال تجاوز به مردم یمن است» و افزود که «همچنان بمباران مردم و تحمیل محاصره ادامه دارد و آن‌ها از طریق ابزارهای خود بخش‌هایی از کشور را اشغال می‌کنند».

منبع

https://www.almayadeen.net/news/politics/1491130/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه