مخالفت امارات با پیشنهاد تمدید سقف تولید اوپک

اختلافات در میان کشورهای تولیدکننده نفت، تصمیم‌گیری در خصوص میزان تولید نفت را با دشواری مواجه کرده است. اوپک پلاس روز جمعه از رسیدن به تصمیمی در این خصوص ناکام ماند و قرار است روز دوشنبه بار دیگر مذاکرات جهت تصمیم‌گیری از سر گرفته شود.

♦️ مخالفت امارات با پیشنهاد تمدید سقف تولید اوپک

🔹 اختلافات در میان کشورهای تولیدکننده نفت، تصمیم‌گیری در خصوص میزان تولید نفت را با دشواری مواجه کرده است. اوپک پلاس روز جمعه از رسیدن به تصمیمی در این خصوص ناکام ماند و قرار است روز دوشنبه بار دیگر مذاکرات جهت تصمیم‌گیری از سر گرفته شود.

🔹 به نظر می‌رسد اختلاف اصلی میان دو کشور امارات و عربستان است. عربستان پیشنهاد کرده است میزان فعلی عرضه نفت تا آوریل ۲۰۲۲ و حتی تا پایان ۲۰۲۲ نیز تداوم یابد. امارات گفته است این پیشنهاد غیرمنصفانه بوده و در عوض از پیشنهادات جهت افزایش عرضه در تابستان حمایت می‌کند.

🔹 به گفته مقامات اماراتی، بازار نیاز شدیدی به افزایش تولید دارد. در این میان عراق نیز از تمدید میزان فعلی عرضه نفت تا پایان ۲۰۲۲ حمایت کرده است.

منبع

https://www.aljazeera.com/economy/2021/7/4/uae-rebuffs-plan-by-opec-allies-to-extend-production-pact

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه