بنت به دنبال بازنگری در سیاست رژیم صهیونیستی در قبال ایران

🔹 مقامات صهیونیستی به تارنمای آکسیوس گفته‌اند نفتالی بنت نخست‌وزیر این رژیم بازنگری در سیاست اسرائیل در قبال ایران را آغاز کرده و قصد دارد پیش از دیدار با جو بایدن که احتمالاً در اوایل مرداد انجام خواهد شد این بازنگری را به پایان برساند.

♦️ بنت به دنبال بازنگری در سیاست رژیم صهیونیستی در قبال ایران

🔹 مقامات صهیونیستی به تارنمای آکسیوس گفته‌اند نفتالی بنت نخست‌وزیر این رژیم بازنگری در سیاست اسرائیل در قبال ایران را آغاز کرده و قصد دارد پیش از دیدار با جو بایدن که احتمالاً در اوایل مرداد انجام خواهد شد این بازنگری را به پایان برساند.

🔹 یک مقام صهیونیستی گفته است در جریان این بازنگری‌ چند سوال مطرح است. اینکه آیا وضعیت فعلی بهتر است یا بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای؟ آیا اسرائیل می‌تواند بر دولت بایدن تأثیر بگذارد و اینکه وضعیت فعلی چه معنایی در رابطه با گزینه نظامی دارد؟

🔹 با این حال، بنت در دیدار با هیئتی از کنگره آمریکا، بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای را یک اشتباه عنوان کرده است.

منبع

https://www.axios.com/naftali-bennett-israel-iran-policy-review-20e30e61-0aaa-4a65-a278-35b349dfcbf1.html

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه