تصرف گذرگاه مرزی با ایران به دست طالبان

🔹 سی‌ان‌ان گزارش داده که طالبان با تصرف دو گذرگاه مرزی، توانسته بخش بیشتری از خاک افغانستان را به دست بگیرد. یکی از گذرگاه‌هایی که به دست طالبان افتاده در شهر اسلام قلعه در شمال غربی استان هرات و دروازه اصلی ورود به ایران است.

♦️ تصرف گذرگاه مرزی با ایران به دست طالبان

🔹 سی‌ان‌ان گزارش داده که طالبان با تصرف دو گذرگاه مرزی، توانسته بخش بیشتری از خاک افغانستان را به دست بگیرد. یکی از گذرگاه‌هایی که به دست طالبان افتاده در شهر اسلام قلعه در شمال غربی استان هرات و دروازه اصلی ورود به ایران است.

🔹 شبکه افغانستانی طلوع نیوز به نقل از ناصر احمد ناصری، سرپرست اداره گمرک گفت که اسلام قلعه و طرقندی، که در مرز ترکمنستان قرار دارد، هر دو به دست طالبان افتادند.

منبع

https://edition.cnn.com/2021/07/09/world/afghanistan-taliban-border-crossing-control-intl/index.html?utm_term=link&utm_content=2021-07-09T15%3A30%3A09&utm_source=twCNN&utm_medium=social

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه