آمریکا: لزوم فشار جهانی برای توافق سیاسی در افغانستان

🔹 جو بایدن در سخنرانی روز گذشته خود بار دیگر بر پایان مأموریت نظامی این کشور در افغانستان تا 10 شهریور تأکید کرد. در حالی که پیشروی‌های اخیر طالبان، مذاکرات صلح را در ابهام فرو برده است لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در توئیتی خواستار فشار بین‌المللی برای توافق سیاسی جهت پایان جنگ شده است. لوید نوشته است:

♦️ آمریکا: لزوم فشار جهانی برای توافق سیاسی در افغانستان

🔹 جو بایدن در سخنرانی روز گذشته خود بار دیگر بر پایان مأموریت نظامی این کشور در افغانستان تا ۱۰ شهریور تأکید کرد. در حالی که پیشروی‌های اخیر طالبان، مذاکرات صلح را در ابهام فرو برده است لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در توئیتی خواستار فشار بین‌المللی برای توافق سیاسی جهت پایان جنگ شده است. لوید نوشته است:

🔹 «وضعیت امنیتی در افغانستان، تنها فشار بیشتر بین‌المللی برای توافق سیاسی مذاکره‌شده جهت پایان درگیری را تصدیق می‌کند، همچنین دولتی که مردم افغانستان می‌خواهند و شایستگی‌اش را دارند. تمام جهان می‌توانند با تداوم این فشار، کمک کنند.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه